Programma van Toetsing (PTA)

Aan het begin van de examenperiode krijgt elke leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin worden zaken per vak beschreven, zoals: 

  • Welke onderdelen onder het schoolexamen vallen; 
  • regels met betrekking tot herkansingen; 
  • informatie met betrekking tot het examen. 

De wettelijke kaders van het examen, met onder andere de slaag-/zakregeling, staan beschreven in het examenbesluit dat te vinden is op de website www.examenblad.nl. Op deze website is nog veel meer informatie te vinden, onder andere over de roosters voor het centraal examen.