Sociale veiligheid

Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders.

Sociaal veilig klimaat op eigen wijze

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden. Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur.

Tevredenheidsonderzoeken

Daarnaast brengen alle scholen van OSG Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart. Dit door middel van leerling tevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken vind je op de website van Scholen op de kaart.