Strategisch perspectief

De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Dit geldt ook voor het onderwijs. Daarom hebben we een Strategisch Perspectief 2017-2021 ontwikkeld. Hiermee hebben we een kompas dat ons helpt om te gaan met alle ontwikkelingen de komende jaren.

Iedereen is welkom

We blijven algemeen toegankelijk onderwijs bieden, waar iedereen zich welkom kan voelen. Ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Verbinden, verbeteren en vernieuwen

We pakken met zijn allen de kansen en uitdagingen op die voor OSG Piter Jelles in het verschiet liggen. Dit doen we uiteraard met heel veel energie. Hier helpt het strategisch perspectief bij: het schetst namelijk de kernthema’s die voor OSG Piter Jelles van belang zijn en blijven in de jaren die voor ons liggen. Verbinden, verbeteren en vernieuwen.

In de doorvertaling naar schoolplannen en jaarplannen van de OSG Piter Jelles scholen krijgen deze kernthema’s verder invulling.

Leerlingen aan het leren achter de laptop op school