Missie en ambities

Met de missie van OSG Piter Jelles willen we duidelijk maken dat we een gezamenlijk doel hebben als scholengemeenschap.

Passend en uitdagend onderwijs bieden, zodat leerlingen geprikkeld worden maximaal rendement te halen uit hun talenten en gestimuleerd worden om als zelfstandige burgers goed hun weg te vinden in de maatschappij.

Onze ambities

  • We laten leerlingen groeien door de diversiteit van hun talenten aan te spreken;
  • We betrekken ouders/verzorgers bij het onderwijs- en leerproces van hun kind;
  • We blijven nieuwsgierig en maken met elkaar een inspirerende leeromgeving;
  • We staan samen sterker en maken gebruik van elkaars ervaringen en leren actief van elkaar.

OSG Piter Jelles heeft verschillende onderwijsconcepten in huis, zodat we passend onderwijs kunnen realiseren voor verschillende leerlingen. We bieden onderwijs aan op verschillende niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Daarnaast staat de deur bij OSG Piter Jelles open voor iedereen. Alle geloofsovertuigingen en/of geaardheden zijn welkom. OSG Piter Jelles biedt voor iedereen openbaar onderwijs.

Leerlingen Piter Jelles hebben lol en springen op elkaars rug