Directiestructuur

Met ingang van 1 januari 2020 zijn OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en Sint-Annaparochie) en RSG Simon Vestdijk (scholen in Harlingen en Franeker) op bestuurlijk niveau gefuseerd in Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OVO Fryslân-Noord). Deze fusie vond onder andere plaats om alvast in te spelen op de demografische krimp die verwacht wordt.

De belangrijkste redenen voor de bestuurlijke fusie zijn:

  • Het in stand houden en versterken van kwalitatief goed openbaar onderwijs in de regio;
  • Het kunnen blijven aanbieden van breed en toekomstbestendig (vernieuwend) onderwijs;
  • Vergroten van de slagkracht;
  • In stand houden van de werkgelegenheid.

Wat betekent de fusie voor ouders en leerlingen?

Voor ouders en leerlingen is de bestuurlijke fusie niet direct merkbaar. De scholen en schoolnamen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk blijven bestaan.

Structuur OVO Fryslân-Noord

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Alle scholen hebben een eigen schooldirecteur/rector, die de leiding heeft op de school.

Het Servicebureau, waar alle ondersteunende diensten zich bevinden zoals financiën en p&o, wordt aangestuurd door het hoofd van het Servicebureau. Het College van Bestuur, het hoofd Servicebureau en de schooldirecteuren vormen samen het Centraal Managementteam (CMT).

Voorzitter College van Bestuur: Folkert Bangma
Lid College van Bestuur: Marja de Jonge (tot 1 september)
Lid College van Bestuur: Hiltje Rookmaker (vanaf schooljaar 2021-2022)

Leerlingen bekijken reageerbuisje