Directiestructuur

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord bestaat uit de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

Structuur OVO Fryslân-Noord

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Alle scholen hebben een eigen schooldirecteur/rector, die de leiding heeft op de school.

Het Servicebureau, waar alle ondersteunende diensten zich bevinden zoals financiën en p&o, wordt aangestuurd door het hoofd van het Servicebureau. Het College van Bestuur, het hoofd Servicebureau en de schooldirecteuren vormen samen het Centraal Managementteam (CMT).

Voorzitter College van Bestuur: Folkert Bangma
Lid College van Bestuur: Hiltje Rookmaker

Leerlingen bekijken reageerbuisje