Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

OSG Piter Jelles sluit voor leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering geeft leerlingen de mogelijkheid om een beroep te doen op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit, in het geval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband. Denk hierbij aan normale schooldagen, maar ook excursies en schoolreizen.

Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit, is verzekerd voor een bepaald bedrag. Daarnaast is de reis van en naar school (de kortste route) verzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.