Bevordering

De bevordering vindt plaats op basis van de overgangsnormen per leerjaar. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids van de school.