Zorgstructuur

Binnen de scholen van OSG Piter Jelles is in eerste instantie het docententeam verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen. De mentor of coach houdt de voortgang van de leerling in de gaten en biedt de gewenste ondersteuning.

Zorgfunctionaris

De zorgfunctionarissen spelen een belangrijke rol op het gebied van leerlingenzorg. Ze coördineren de meeste zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt zijn binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, sociaalverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg GGD), Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, regiecentrum Veilig Thuis, sociale wijkteams/ gebiedsteams, en anderen.

Zorg Advies Team

In het interne Zorg Advies Team nemen verschillende personen op aanvraag plaats. Denk hierbij aan de zorgfunctionaris, het afdelingshoofd/de leerjaarcoördinator, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, jongerenwerker, medewerker van het gebiedsteam en/of een gedragskundige van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school, na overleg met de ouders, vaststelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het ontwikkelingsperspectief schatten we in welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft op langere termijn. Samen met de leerling en ouders/verzorgers stellen we doelen en we kijken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft om deze doelen te behalen. Tenminste een keer in het jaar wordt het ontwikkelingsperspectief geëvalueerd.

Samenwerkingsverband

OSG Piter Jelles is aangesloten bij Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Wanneer de extra ondersteuning bijvoorbeeld niet het gewenste effect heeft kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van het samenwerkingsverband. Bij het samenwerkingsverband kan er gebruik worden gemaakt van de expertise van de consulent passend onderwijs, de gedragsdeskundige op de leerspecialist. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband het OPDC aan, daar kan optimaal worden ingespeeld op de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. De verblijfsduur in het OPDC varieert. Het doel is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, in principe naar de eigen school, maar soms ook naar een andere VO school, het MBO of het VSO.