Onderwijs

Voor veel ouders en kinderen is het voortgezet onderwijs nieuw. Groep acht verandert in vmbo (vier jaar), havo (vijf jaar) of vwo (zes jaar). Ga je voor het vmbo, dan moet je ook nog kiezen voor een leerroute: Basis Beroeps Leerweg (BBL), Kader Beroeps Leerweg (KBL), Gemengde Leerweg (GL) en Theoretische Leerweg (TL). Daarnaast kun je het vwo ook onderverdelen in twee types: atheneum en gymnasium. Veel keuzes die je maakt als leerling en ouder als het gaat om middelbaar onderwijs.

Vakken op verschillende niveaus

Bijzonder aan het onderwijs bij OSG Piter Jelles is dat het mogelijk is om op een aantal scholen vakken op een hoger niveau af te ronden. Volg je bijvoorbeeld havo-onderwijs, dan kun je ervoor kiezen om één of meerdere van je beste vakken te volgen op vwo-niveau.

Versneld examen: sneller doorstromen

Daarnaast kun je op het Stedelijk Gymnasium versneld vwo-examen doen. Dankzij deze en bovenstaande mogelijkheden kunnen leerlingen sneller doorstromen. Zo kunnen leerlingen, als ze dat willen, eerder deelnemen aan de arbeidsmarkt of doorstromen naar vervolgonderwijs.

Onderwijs voor iedereen

Op de locaties van OSG Piter Jelles zijn er allerlei initiatieven die het onderwijs voor speciale doelgroepen interessanter maakt. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een extra vak, tweetalig onderwijs, het Technasium, ConnectIT, stages en projecten.

Onderwijsaanbod

Hieronder staat een overzicht van het reguliere onderwijsaanbod van OSG Piter Jelles. Alle extra mogelijkheden en omschrijvingen van de afzonderlijke scholen vind je terug op de schoolwebsites.

  Vmbo BBL Vmbo KBL Vmbo GL Vmbo TL Havo Ath. Gym. Pro ISK
YnSicht X X X            
Stedelijk Gymnasium             X    
Montessori High School       X X        
Leeuwarder Lyceum         X X      
ISK                 X
De Dyk       X X        
De Brêge               X  
Dalton Dokkum   X*   X X        
!mpulse Kollum       X X X      
!mpulse Leeuwarden       X X X      

* Kader+ leerlingen kunnen in Dokkum op de Theoretische Leerweg starten.