Regelingen en protocollen

De rechten en plichten van de leerlingen worden omschreven in het leerlingenstatuut van OSG Piter Jelles. We gaan ervan uit dat we op een normale, respectvolle wijze met elkaar omgaan. In het geval van ernstig wangedrag treedt de ‘Regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering’ in werking. Deze regeling is te vinden op de website van OSG Piter Jelles en ligt ter inzage op iedere school.

Klachtrecht

In het voortgezet onderwijs geldt de Wet op de Kwaliteitszorg. Eén van de onderdelen van deze wet is het Klachtrecht. Het Klachtrecht geeft ouders/verzorgers en leerlingen het recht om te klagen over schoolse zaken. Hoe je dit doet kun je vinden in de klachtenregeling van OSG Piter Jelles, te vinden op onze website.

Internet en e-mailgebruik door leerlingen

OSG Piter Jelles heeft een protocol over het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. Hier staan gedragsregels in voor leerlingen, zodat duidelijk is hoe ze verantwoord e-mail en internet kunnen gebruiken. Daarnaast zijn de regels over de controle hierop in het protocol te vinden. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden.

Privacy van leerlingen

OSG Piter Jelles respecteert de privacy van haar leerlingen. In een document over privacy is vastgelegd hoe OSG Piter Jelles omgaat met de gegevens van de leerlingen. Af en toe worden er tijdens (niet-)lesgebonden situaties foto’s of filmpjes gemaakt door de school. Bijvoorbeeld op schoolfeesten, tijdens excursies, sportdagen of bij projecten. Deze foto’s worden soms gebruikt in online en/of offline publicaties over OSG Piter Jelles.

Heb je als ouder/verzorger hier bezwaar tegen? Dan kun je dat laten weten via het aanmeldingsformulier. OSG Piter Jelles houdt zich uiteraard aan de geldende regels voor privacy. Meer informatie hierover vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Werkstukken van leerlingen

Werkstukken die door de leerlingen gemaakt worden in opdracht van de school zijn intellectueel eigendom van de leerling. Dit betekent dat de school bij gebruik van de werkstukken, voor bijvoorbeeld publicaties, vooraf toestemming vraagt aan de leerling.