Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. OSG Piter Jelles is aangesloten bij het samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Hier werken we samen op het gebied van leerlingenzorg. Het doel hierbij is het versterken van de zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen verwijzen naar speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt middelen om dit te bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie over het samenwerkingsverband vind je op de website van het samenwerkingsverband, of bekijk de video hieronder.