Doorstroom

Dankzij de goede onderlinge samenwerking tussen de scholen van OSG Piter Jelles is het mogelijk om tijdens de schoolcarrière over te stappen. Dit kan zijn naar een andere vestiging, leerweg of schooltype.

Doorstromen naar ander niveau

Soms blijkt dat het werkelijke niveau van een leerling niet aansluit bij het geadviseerde niveau van de basisschool. In zo’n situatie is het mogelijk om door te stromen naar een ander niveau binnen de huidige school of naar een andere vestiging van OSG Piter Jelles.

Natuurlijk bespreken we de overstap tijdig en zorgvuldig met de betreffende leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Daarnaast zorgen we voor een goede begeleiding.