Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs (ook wel onderwijsinspectie) houdt toezicht op het onderwijs in Nederland. Dit doen ze namens de Rijksoverheid. Ze leggen schoolbezoeken af en maken jaarlijks een analyse van de opbrengsten van alle scholen.

Onderwijsresultatenmodel

Deze analyse maken ze bekend via de website van de onderwijsinspectie als ‘Onderwijsresultatenmodel’. In dit model geeft de Inspectie van het Onderwijs een beoordeling van de resultaten van elke school. OSG Piter Jelles vindt het belangrijk dat alle vestigingen voldoende scoren in dit onderwijsresultatenmodel.

Resultaten van bezoeken

Naast het overzicht op de website van de onderwijsinspectie vind je ook gegevens over de bezoeken die de inspectie heeft afgelegd. Al deze gegevens zijn te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Onder ‘Zoek en vergelijk’ vul je de naam ‘Piter Jelles’ in en kies je voor de vestiging waar je meer over wilt weten.