Gratis lesmateriaal

Voorgeschreven (digitale) schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen van OSG Piter Jelles. Voor de levering van de gratis (digitale) schoolboeken maken we gebruik van een extern boekenfonds. Deze is ondergebracht bij Van Dijk Educatie uit Kampen.

Schoolboeken bestellen

De leerling of ouders/verzorgers bestellen zelf de schoolboeken via de website van Van Dijk Educatie. Dit kan aan de hand van de boekenlijst die is opgesteld door de school. De rekening van de schoolboeken gaat rechtstreeks naar de school. De ouders/verzorgers hoeven dus niet te betalen voor de schoolboeken. Ook wordt er geen borg gevraagd voor de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. Ongeveer twee weken voor aanvang van het schooljaar worden de schoolboeken gratis naar het huisadres van de leerling gestuurd. Op tijd bestellen betekent dat er op tijd geleverd wordt.

Huurboeken

Een deel van de schoolboeken zijn huurboeken. Dit betekent dat de school deze boeken huurt bij Van Dijk Educatie. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Het inleveren vindt plaats op school.

Schade en vermissing van schoolboeken

Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade of vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken worden via Van Dijk Educatie in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s).

Onnodige kosten en schade voorkomen

Om onnodige kosten te voorkomen, vragen we leerlingen daarom om goed om te gaan met de schoolboeken. Zorg ervoor dat de huurboeken in goede staat en op het afgesproken moment worden in geleverd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften. Daarnaast is het verstandig om de boeken te vervoeren in een stevige, afsluitbare en waterdichte boekentas.