Vertrouwenspersoon

Op iedere locatie van OSG Piter Jelles is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij deze vertrouwenspersonen.

Aanspreekpunt en bemiddelen

De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders op het moment er ongewenst gedrag gesignaleerd wordt. Ook kunnen zij bemiddelen tussen leerlingen en medewerkers, wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid.

Behandelen met zorgvuldigheid

Alle vraagstukken die de vertrouwenspersonen voorgelegd krijgen, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. De informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. Voordat de vertrouwenspersonen informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties, moet de klager uitdrukkelijk toestemming geven. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op onze website, onder protocollen en regelingen (Schoolveiligheid en klachtenregeling).

Extern vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersonen op de locaties van OSG Piter Jelles, zijn we voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor de scholen van OSG Piter Jelles is Adriaentsje Tadema de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Alle zaken behandelt hij/zij strikt vertrouwelijk en hij/zij is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Meer informatie is te vinden op de website van GGD Fryslân.

Gegevens extern vertrouwenspersoon

GGD Fryslân
Adriaentsje Tadema
06 22 97 09 65
a.tadema@ggdfryslan.nl