Passend Onderwijs

Vanuit Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook de scholen van OSG Piter Jelles, zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling onze mogelijkheden te boven gaat, dan zijn we verplicht om te zoeken naar een passende onderwijsplek.

Samenwerken voor passend onderwijs

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze scholen lukt het niet altijd om voor iedere leerling een passende onderwijs- of ondersteuningsaanbod te bieden. Er zijn ook bijvoorbeeld leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dan dat OSG Piter Jelles kan bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Hierdoor is er de mogelijkheid om toch nog passend onderwijs voor een leerling te vinden.

Mogelijkheden van ondersteuning

Op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard staan de ondersteuningsprofielen van de scholen van OSG Piter Jelles. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.