Aannamebeleid

OSG Piter Jelles staat open voor alle geloofsovertuigingen en/of geaardheden en biedt voor iedereen openbaar onderwijs. We gaan graag met ieder kind en zijn/haar ouders/verzorgers in gesprek om te bespreken of een school van OSG Piter Jelles de juiste plek is. Het is belangrijk dat iedere leerling van onze school zich bij ons thuis voelt en kan presteren.

Plaatsingswijzer

Om te kijken of een school van OSG Piter Jelles de juiste plek is, maken we gebruik van de Plaatsingswijzer. Hiermee wordt het advies van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling. Deze ontwikkeling is zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Met dit instrument kan erg nauwkeurig gekeken worden waar een leerling het best op zijn/haar plek is.

Aanmelden bij OSG Piter Jelles

Om je aan te melden voor de brugklas (eerste leerjaar) stuur je een volledig ingevuld inschrijfformulier met de gevraagde bijlagen op naar de school van jullie keuze. Voor de Brêge en de ISK geldt een andere procedure.

Instromen in hoger leerjaar

Wil je instromen in een hoger leerjaar? Dan heb je een overgangsbewijs tot dat betreffende leerjaar nodig van je laatst bezochte school. Na contact met deze school besluit de toelatingscommissie van de school van OSG Piter Jelles of jij of jouw kind toegelaten wordt. Meer informatie over het aanmelden en voorlichtingen kun je vinden op de websites van de scholen van OSG Piter Jelles (onder ‘Schoolwebsites’).