Communicatie

Contact met ouders staat voor YnSicht erg hoog op de prioriteitenlijst. Zeer regelmatig, minimaal tweewekelijks, verschijnt een update voor ouders en leerlingen waarin iedereen zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden van de zaken die op school spelen.

Persoonlijk contact

Van schoolreizen tot feesten, van zieke collega’s tot roosterwijzigingen. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor met wie de ouders regelmatig contact kunnen hebben. Ook docenten zijn via hun email (hier een link naar de pagina met contactgegevens docenten) altijd te bereiken. Zeker voor dringende zaken is het goed zo snel mogelijk contact te leggen. Een aantal maal per jaar nodigen we ouders uit georganiseerd op school te komen.