Ouderbetrokkenheid

Naast meepraten en meebeslissen in de Medezeggenschapsraad, kan een ouder ook heel praktisch actief worden. 

Als vrijwilliger in de mediatheek, tijdens de introductiedagen, tijdens de activiteitendagen, of door het geven van een Talentles. Koken, programmeren, theatersport, schaken, etc.: wij weten niet waar het talent van een ouder ligt, maar we hopen dat dit met onze leerlingen wordt gedeeld. 

Wij zijn heel blij met deze ouder(s)/verzorger(s). Hun bijdrage is immers van groot belang om het leven leerlingen op school afwisselender en gezelliger te maken. Daarnaast verkleinen we gezamenlijk de afstand tussen school en ouder(s)/verzorger(s).