Vertrouwenspersoon

Op YnSicht is Astrid Zuidferhof de vertrouwenspersoon. Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen, personeelsleden of ouders terecht bij deze vertrouwenspersoon. Zij is het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals hierboven beschreven. Ook kan zij bemiddelen tussen medewerkers en leerlingen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid.

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon wordt voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. Alle informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. De klager dient steeds uitdrukkelijk toestemming te geven, voordat de vertrouwenspersonen informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op onze website.
E-mailadres: Azuiderhof@pj.nl

Externe vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersoon is OSG Piter Jelles voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor onze scholen is Adriaentsje Tadema de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99887 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl.

De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Meer informatie is te vinden op de website van GGD Fryslân.