MR

Medezeggenschapsraad 

Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen 
(bijvoorbeeld de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw).  

 
De deelraad van YnSicht wordt gevormd door de volgende personen. 
T. Steerenberg, ouder – Voorzitter 
T. Scholte – Notulist 
L. Brandsma 
J. Riedstra  
A. van den Bosch 
N. Nakken, Leerling (voorzitter leerlingenraad) 
S. Terpstra, leerling (notulist) 
 
raadynsicht@pj.nl 

Leerlingenraad 
 
Onze school kent een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per week over allerlei zaken. Bij de deelraadvergadering schuift ook de voorzitter en de notulist van de leerlingenraad aan om problemen of wensen van de leerlingen te bespreken met het management van de school