Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie meet de onderwijskwaliteit van VO-scholen met behulp van verschillende indicatoren.  

Onderwijsresultaten 2020-2021

De onderwijsinspectie meet de onderwijskwaliteit van VO-scholen met behulp van verschillende indicatoren. 

De eerste indicator is de zg. onderwijspositie.
Voor deze indicator wordt de onderwijspositie van de leerling in leerjaar drie en het ontvangen basisschooladvies in groep 8 tegen elkaar afgezet. YnSicht scoort hier positief d.w.z. er stromen meer leerlingen op naar een hoger niveau dan af naar een lager niveau.

De tweede indicator is de zg onderbouw snelheid.

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3.
YnSicht scoort ook hier positief.

De derde indicator is het bovenbouwsucces.

Voor deze indicator bepalen we voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet. De basis- en kader beroepsgerichte leerweg scoren hier ruim voldoende.

 
Slagingspercentage 2020-2021

B          100%
K          98.5%

GL        87.5%