YnSicht

Onze school YnSicht, onderdeel van OSG Piter Jelles, is een moderne school in een mooi gebouw, maar het gebouw is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste voor ons is dat alle leerlingen zich thuis voelen op YnSicht en het daardoor leuk vinden om naar school te komen om te leren van en met elkaar. In een goede sfeer en met betrokken medewerkers werken we hier graag aan mee!  Je leest verder op de volgende pagina’s.