Fries

Fries, één van de oudste talen van de wereld. Misschien ook wel één van de meest trotse talen in de wereld. Om deze taal te behouden is er door de overheid besloten dat zowel al het basis- als al het voortgezet onderwijs in Friesland Fries aan moeten bieden. Alle scholen krijgen tot 2030 de tijd om het Fries vorm te geven.

Op Piter Jelles Ynsicht wordt het Fries tot op heden aangeboden als projectweek voor alle eerstejaars. Dit gaat vanaf het schooljaar 2022/2023 veranderen. Vanaf 2022 wordt het Fries aangeboden als schoolvak. Hierbij staat een positieve attitude voorop. De lessen zullen bestaan uit projecten waarbij er excursies worden georganiseerd, kennis gemaakt wordt met Friese sporten en wordt de Friese keuken ontdekt. Uiteraard horen hier ook een aantal toetsen bij waarbij onder andere spelling, leesvaardigheid en gesproken taal worden getoetst.

Al bij al Fries op zijn best dus.