Ons onderwijs

Onderwijs  

Leerjaar 1 en 2 

In leerjaar 1 en 2 kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoonlijk. Hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede omgangsvormen centraal staan. Het welbevinden van onze leerlingen, hun sociale veiligheid, een goed klassenklimaat en pedagogisch klimaat is de voorwaarde voor het verdere leerproces. Verder kenmerkt de onderbouw zich door een hoog doe-gehalte (50% van de lessen) en je maakt kennis met onze 6 werelden te weten, techniek, ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. 

De wereld van Ynsicht 
Binnen elke wereld worden praktische opdrachten gemaakt zodat jij je langzamerhand bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en beroepen die deze werelden bieden. We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding, we zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Dus wat ons betreft mag je jou beroepskeuze nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeuze te maken richting het mbo.   
 
Leerlingen die de gemengde leerweg volgen krijgen ook te maken met deze 6 werelden, uit ervaring weten we dat ongeveer 80% van deze leerlingen na 4 jaar ook naar stap naar het mbo maakt. De andere 20% van de leerlingen worden voorbereid om de overstap te maken naar de Havo. 

Naast je reguliere lessen ga je ook echt de praktijk in, door middel van de Bliksemstage (= groepsstage) in klas 1 en de Talentenstage (= individuele stage) in klas 2. 

Vanaf klas 1 wordt er gewerkt met een portfolio. Hierin bewaar jij jouw persoonlijke ontwikkeling van klas 1 t/m 4 op YnSicht. Het toepassen van zelfreflectie en het ontdekken van je talenten en kwaliteiten op YnSicht stelt jou in staat uiteindelijk een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het MBO. 

 • het ontdekken van je eigen talenten en kwaliteiten, 
 • kennis maken met de mogelijkheden binnen voeding, ICT en techniek, 
 • inzicht krijgen in opleidingen en beroepen die aansluiten op het mbo, 
 • het ontdekken welke praktijkroute in de bovenbouw voor jou interessant is, 
 • het ontwikkelen van een goed gevuld portfolio. 

Leerjaar 3 en 4 
 
Dienstverlening en Producten op YnSicht 

Op Piter Jelles YnSicht volg je het allround vmbo profiel  “Dienstverlening en Producten”. Dit is een brede opleiding voor de bb-, kb- en gl-leerling, waarin jij al jouw talenten en interesses gaat ontdekken en ontwikkelen. Dit is de voorbereiding op jouw toekomst! 

Door een brede opleiding ontdek je al jouw talenten. 

Ook in de bovenbouw werken we met 6 werelden, techniek, ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. Deze werelden combineren we in klas 3 en klas 4 tot een 3-tal routes te weten, Techniek & Ontwerpen, Podium & Horeca en Sport en Gezondheid. Een leerling kiest met behulp van zijn mentor/coach in klas 3 een route op basis van zijn ervaringen in klas 1 en klas 2. 

Binnen de gekozen route worden praktische opdrachten gemaakt zodat jij je langzamerhand bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en beroepen die deze werelden bieden. Daarnaast heeft elke wereld een pakket keuzevakken en een verplicht avo-vak. 

De route Techniek & Ontwerpen kent de keuzevakken: 

 • Robotica  
 • Bewerken en verbinden van materialen 
 • Tekenen, schilderen en illustreren   
 • Idee-ontwikkeling    
 • Woon- en Kantoortechnologie  

In samenwerking met het Friesland College worden de volgende keuzevakken aangeboden: 

 • Hout en meubelverbindingen  

De route Podium & Horeca kent de keuzevakken: 

 • Podium  
 • Evenementen  
 • Bijzondere keuken  
 • Keukenspecialisatie  
 • Licht, geluid en decor  
   

De route Sport en Gezondheid kent de keuzevakken: 

 • Mens en activiteit   
 • Kennismaking uiterlijke verzorging  
 • Welzijn kind en jongere  
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO  
 • Mens en gezondheid  
 • Welzijn volwassenen en ouderen (t.b.v. de verkorte opleiding Friese Poort) 

Op YnSicht wordt gewerkt met grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten (GO’s). Al deze opdrachten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, zoals start, einde en coachgesprek, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. Veel van deze opdrachten maak je samen. Dit ter voorbereiding op het mbo en je latere beroep. 

Leraren op YnSicht hebben daarom meerdere rollen: ontwerper van lesmateriaal, begeleider van het leerproces, instructeur in de klas en begeleider van de stage. 

We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding, we zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Dus wat ons betreft mag je jou beroepskeus nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeus te maken richting het mbo. 

Op dit moment verkent YnSicht in samenwerking met het Friesland College versnelde leerwegen voor basisleerlingen die in 3 jaren hun mbo 2 diploma willen halen. De verwachting is dat zo rond juni bekend is welke leerroutes dit gaan worden. Voor de opleiding Helpende Z&W is er reeds een mogelijkheid om een versnelde  opleiding te volgen. Hiervoor heeft YnSicht een samenwerkingsovereenkomst met de Friese Poort. 

Daarnaast bieden we ook nog Xpert aan. Xpert is bedoeld om leerlingen die geen kans (meer) hebben op diplomering binnen het VMBO toch hun opleiding te laten vervolgen. Ook is Xpert bedoeld om deelnemers uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.