Ons onderwijs

Leerjaar 1 en 2 

In leerjaar 1 en 2 kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoonlijk. Hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede omgangsvormen centraal staan. Het welbevinden van onze leerlingen, hun sociale veiligheid, een goed klassenklimaat en pedagogisch klimaat is de voorwaarde voor het verdere leerproces. Verder kenmerkt de onderbouw zich door een hoog doe-gehalte (50% van de lessen) en je maakt in klas 1 en 2 kennis met onze 6 werelden te weten, techniek, ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. 

De wereld van Ynsicht 

Binnen elke wereld worden praktische opdrachten gemaakt zodat jij je langzamerhand bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en beroepen die deze werelden bieden. We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding, we zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Dus wat ons betreft mag je jouw beroepskeuze nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeuze te maken richting het mbo.   
 
Leerlingen die de gemengde leerweg volgen krijgen ook te maken met deze 6 werelden, uit ervaring weten we dat ongeveer 80% van deze leerlingen na 4 jaar ook naar stap naar het mbo maakt. De andere 20% van de leerlingen worden voorbereid om de overstap te maken naar de Havo. 

Naast je reguliere lessen ga je ook echt de praktijk in, door middel van de Bliksemstage (= groepsstage) in klas 1 en de Talentenstage (= individuele stage) in klas 2. 

Vanaf klas 1 wordt er gewerkt met een digitaal portfolio. Hierin bewaar jij jouw persoonlijke ontwikkeling van klas 1 t/m 4 op YnSicht. Het toepassen van zelfreflectie en het ontdekken van je talenten en kwaliteiten op YnSicht stelt jou in staat uiteindelijk een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het MBO. 

Kortom, je gaat aan de slag met:

 • het ontdekken van je eigen talenten en kwaliteiten, 
 • kennis maken met de mogelijkheden binnen voeding, ICT en techniek, 
 • inzicht krijgen in opleidingen en beroepen die aansluiten op het mbo, 
 • het ontdekken welke praktijkroute in de bovenbouw voor jou interessant is, 
 • het ontwikkelen van een goed gevuld portfolio. 

Leerjaar 3 en 4 

Dienstverlening en Producten op YnSicht

Op Piter Jelles YnSicht volg je het allround vmbo profiel  “Dienstverlening en Producten”. Dit is een brede opleiding voor de bb-, kb- en gl-leerling, waarin jij al jouw talenten en interesses gaat ontdekken en ontwikkelen. Dit is de voorbereiding op jouw toekomst! 

Door een brede opleiding ontdek je al jouw talenten. 

In klas 3 en 4 gaat elke leerling aan de slag met:

 • De AVO-vakken

AVO staat voor Algemeen Vormend Onderwijs en hier horen bijvoorbeeld de vakken Nederlands, Engels, biologie, natuurkunde wiskunde, economie en maatschappijleer bij.

 • D&P
 • Beroepsgerichte keuzevakken

Elke basis-, kader- en gl-leerling gaat op YnSicht in klas 3 en 4 met de beroepsgerichte keuzevakken bezig. In totaal rondt elke leerling 4 keuzevakken af. De keuzevakken kies je op basis van je interesse, omdat je er goed in bent, omdat je er meer over wilt weten of juist omdat je iets nieuws wilt leren.

Voor het schooljaar 2021-2022 bieden we de volgende keuzevakken aan:

 • Robotica
 • Bewerken en verbinden van materialen
 • Tekenen, schilderen en illustreren
 • Idee-ontwikkeling
 • Woon- en Kantoortechnologie
 • Mens en activiteit
 • Kennismaking uiterlijke verzorging
 • Licht, geluid en decor
 • Welzijn kind en jongere
 • Welzijn volwassenen en ouderen
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Mens en gezondheid
 • Podium
 • Evenementen
 • Bijzondere keuken

Keukenspecialisatie

Een leerling heeft bij ons de vrijheid om zelf te kiezen met welke keuzevakken hij of zij aan de slag wil gaan. Dit past binnen de visie om de leerlingen breed op te leiden en talenten te ontwikkelen.

Tijdens het beroepsprofiel Dienstverlening en Producten wordt er gewerkt met grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten (GO’s) met thema’s van verschillende beroepssectoren. Hierdoor maak je kennis met verschillende beroepen wat jou kan helpen bij het maken van een bewuste keuze op het MBO. Al deze opdrachten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, zoals start, einde en lobgesprek, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. Veel van deze opdrachten maak je samen. Daarnaast worden experts uit de omgeving gevraagd om iets te vertellen over het beroep. Dit ter voorbereiding op het mbo en je latere beroep. 

Leraren op YnSicht hebben daarom meerdere rollen: ontwerper van lesmateriaal, begeleider van het leerproces, instructeur in de klas en begeleider van de stage. 

We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding. We zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Bij ons staat jouw loopbaan centraal, na elke periode werk jij aan je digitaal lob portfolio. In dit portfolio laat jij zien wat jouw kwaliteiten zijn en wat je hebt geleerd. Door hieraan te werken kom je erachter wat jij leuk en minder leuk vindt en waar je goed in bent.  Wat ons betreft mag je jouw beroepskeus nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeus te maken richting het mbo.