Welkom

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

Voor de leerlingen uit klas 1 en hun ouders/verzorgers is dit de allereerste schoolgids van YnSicht. Dat is ook het geval de leerlingen die instromen in klas 2 en 3. Graag wil ik jullie op deze pagina speciaal welkom heten. We vinden het fijn dat jullie vanaf dit schooljaar deel uitmaken van onze school!  

Natuurlijk ook een hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar voor alle andere leerlingen van klas 2, 3 en 4 en hun ouders/verzorgers. Voor jullie is een deel van de informatie in deze schoolgids niet nieuw, echter het onderwijs is altijd in beweging en ook op onze school veranderen er elk jaar bepaalde zaken. Het is dan ook belangrijk, voor zowel nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers als ook voor leerlingen en ouders/verzorgers die onze school al goed kennen, de informatie in deze gids goed door te nemen.  

Onze school YnSicht, onderdeel van OSG Piter Jelles, is een moderne school in een mooi gebouw, maar het gebouw is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste voor ons is dat alle leerlingen zich thuis voelen op YnSicht en het daardoor leuk vinden om naar school te komen om te leren van en met elkaar. In een goede sfeer en met betrokken medewerkers werken we hier graag aan mee!  

In de jaren dat je leerling bent van onze school,
proberen we je goed te leren kennen en een band op te bouwen met jou en jouw ouders/verzorgers. Door samen te werken en door goed met elkaar te communiceren, kunnen we namelijk het beste uit jou halen. We zetten ons in om je optimaal te kunnen begeleiden naar je vmbo-diploma, naar de volgende fase in jouw persoonlijke ontwikkeling en naar de volgende stap in je schoolloopbaan. 

Ons onderwijs bestaat uit meer dan alleen leren uit boeken of leren in de praktijk. Er is namelijk ook buiten de lessen veel te beleven op YnSicht. Ook komend jaar zetten alle medewerkers zich weer in om er samen met jou, een leerzaam, leuk en mooi schooljaar van te maken! Veel succes en plezier dit jaar!  

Team YnSicht