Onderwijstijd

De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De nieuwe wet biedt heel veel ruimte aan scholen. De norm is als volgt: 

  • Een leerling die klas 4 vmbo heeft afgerond, heeft minimaal 3700 uur onderwijs aangeboden heeft gekregen; 
  • een havo-leerling die is afgestudeerd, moet 4700 uur onderwijsaanbod hebben gehad; 
  • de vwo-leerling, die zes jaar onderwijs heeft gehad, moet 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen hebben. 

Vakantiedagen 

Naast bovenstaande norm is via de wet geregeld hoeveel vakantiedagen, al dan niet aaneengesloten, mogen worden gepland. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande en gerealiseerde lesuren en lessentabellen.