Waar we voor staan

Missie:

Grensverleggend onderwijs voor iedere leerling: ons onderwijs laat leerlingen hun grenzen verkennen en verleggen, het beste uit zichzelf te halen en op een succesvolle wijze een volgende stap zetten in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Visie:

In alles wat we doen staat de vmbo-leerling en diens ontwikkeling centraal. We hebben oog voor de brede vorming waarin de talenten van de leerling een belangrijke rol spelen. Om de leerling zoveel mogelijk kans te bieden op het best passend niveau te komen, stellen we de toewijzing aan een specifieke uitstroomrichting als basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg nog even uit. Daarmee geven we onze leerlingen maximaal de ruimte om zich te ontwikkelen. We zien iedere leerling en stimuleren en begeleiden deze om het beste uit zichzelf te halen.

Wat doen we? 

Wij verzorgen een onderwijsprogramma waarbij iedere leerling de mogelijkheid krijgt om te verkennen en te ontdekken wat de leerling kan en wil. Dit doen we door breed vmbo onderwijs met een hoog doe gehalte aan te bieden. Hierbij leren leerlingen door te doen; op school en in de wereld om de school heen. 

Er zijn korte lijnen tussen leerling, school en thuis. Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de begeleiding van de leerling. Op deze manier bereiden we met elkaar leerlingen optimaal voor op hun toekomst en op de volgende stap naar het mbo of de havo.  

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van OSG Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen.