Schoolklimaat

Onder schoolklimaat verstaan we niet de temperatuur in ons gebouw, maar de sfeer in de school, de manier waarop met we met elkaar omgaan, de regels en afspraken die we met elkaar hebben afgesproken. Heldere regels en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Daarnaast houden we zo het gebouw leefbaar en netjes. 

We denken ook aan je gezondheid: YnSicht heeft een rookvrij schoolplein.