Examens

Op onze school YnSicht volgen jullie in klas 3 en 4 het profielvak Dienstverlening & Producten. Dit is een allround vmbo-opleiding, waarin jij al je talenten gaat ontwikkelen. Jij gaat je breed oriënteren, met als grote voordeel dat het kiezen voor een bepaald beroep zo lang mogelijk wordt uitgesteld.

Je leert in dit examenvak een activiteit te organiseren en uit te voeren. Deze activiteit ga je presenteren en promoten. Maar ook krijg je de kans om je eigen 3D-ontwerp te ontwikkelen en te produceren. Het maken van een eigen website, een film of een app zorgt er voor dat jouw activiteit tenslotte mooi wordt afgerond.

Je kunt hierbij denken aan het organiseren van een kerstactiviteit of een sportdag, het ontwerpen van een duurzame woning of het verzorgen van een optreden van een bekende artiest in of buiten onze school.

Praktijkroutes

Daarnaast maakt iedere leerling een keuze uit het aanbod van 8 praktijkroutes. De praktijkroutes die worden aangeboden zijn:

  • bizznizz,
  • podium,
  • sport,
  • wellness,
  • voeding,
  • welzijn,
  • mens & design,
  • mens & techniek.

Iedere praktijkroute is een vorm van specialisatie, waardoor jij de kans krijgt je te verbreden en te verdiepen in een aantal keuzevakken. Bij de praktijkroutes wordt er samengewerkt met diverse mbo-opleidingen in Leeuwarden. Aan het einde van klas 2 kiest iedere leerling een praktijkroute.

Iedere praktijkroute is een vorm van specialisatie.

In de bovenbouw blijf je de vakken Nederlands en Engels volgen. Daarnaast ga je als basis- of kaderleerling nog 2 vakken uit de volgende 4 kiezen: biologie, economie, wiskunde of nask1. De gl-leerling kiest er 3 van. Samen met je ouders en je mentor/coach, ga je kijken welke praktijkroute en welke avo-vakken bij jou horen, zodat je een goede keuze kunt maken.

Naast deze vakken ga je in de bovenbouw 2 keer op stage in een echt bedrijf. Op deze manier maak je echt kennis met de verschillende beroepen en op deze manier kun jij een goede keuze maken voor een vervolgopleiding in het mbo aan het einde van klas 4.

Vervolgopleiding

Voor jou is er na YnSicht in het mbo veel te kiezen. Je bent bij ons breed opgeleid, zodat je een goede beroepskeuze kunt maken. Met een vmbo-diploma van YnSicht kun je doorstromen naar alle opleidingen binnen het mbo.

Leerlingen met een basisberoepsgericht diploma stromen door naar een opleiding op niveau 2. Leerlingen met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg worden toegelaten tot de opleiding op niveau 3 of 4. Dit is afhankelijk van de gekozen opleiding binnen het mbo.

Met een diploma van YnSicht kun je naar het MBO.

Al onze leerlingen worden opgeleid naar een diploma. Om dit diploma te behalen moeten zij, aan het einde van hun periode op het voortgezet onderwijs, een centraal (landelijk) examen maken. De examenperiode start voor de vmbo-leerlingen tijdens het derde leerjaar of soms vanaf het begin van het vierde leerjaar. Aan het begin van de examenperiode krijgt elke leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt per vak beschreven welke onderdelen onder het schoolexamen vallen, regels met betrekking tot herkansingen en informatie met betrekking tot het examen. De wettelijke kaders van het examen, met onder andere de slaag-/zakregeling, staan beschreven in het examenbesluit dat te vinden is op de website www.examenblad.nl. Op deze website is nog veel meer informatie te vinden, onder andere over de roosters voor het centraal examen.

Aan het einde van leerjaar 3 en aan het begin van leerjaar 4 worden ouders en leerlingen middels een ouderavond ook volledig ingelicht over alle aspecten van het examen.

Examenprogramma
In de loop van het tweede jaar wordt het voor jou misschien al duidelijk waar je interesses liggen. In de bovenbouw begin je met het volgen van het
beroepsvoorbereidende programma. Binnen dit programma kies je een eigen specialisatie die aansluit bij jouw interesse. In klas 3 en 4 bestaat het beroepsgerichte examenprogramma van iedere leerling uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat uit vier modulen. De beroepsgerichte keuzevakken kies je uit het aanbod van de school. Een bb- en een kb-leerling volgt het volledige profiel en kiest tenminste vier keuzevakken. Voor
een gl-leerling (deze volgt in 2018 het bovenbouwprogramma) bestaat het examenprogramma uit twee aangewezen profielmodulen – afkomstig uit één profiel – en
tenminste twee keuzevakken.
Het profielvak wordt op iedere afdeling gegeven via geïntegreerde opdrachten (GO’s) die gedurende een aantal weken (6-8), een bepaald thema bevatten. In iedere GO zitten alle 4 profielmodulen verweven. Dit betekent dat je iets moet kunnen organiseren, koken en presenteren, iets technisch moet kunnen maken en met de computer een multimediaal product vervaardigen.