Lestijden

voor een actueel overzicht kijk op It’s learinig.

Leerlingen starten om 8:30 uur met de lesdag. Het laatste lesuur is uiterlijk om 16:10 uur afgelopen.


eerste lesuur      8:30-9:20
tweede lesuur    9:20-10:10
kleine pauze     10:10-10:25
derde lesuur      10:25-11:15
vierde lesuur      11:15- 12:05
grote pauze      12:05- 12:35
vijfde lesuur       12:35-13:25
zesde lesuur      13:25-14:15  
kleine pauze     14:15-14:30 
zevende lesuur   14:30-15:20        
achtste lesuur     15:20-16:10       

Lesuitval
Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de leerlingen. Als het gaat om lesuitval bij het eerste of laatste lesuur vervalt meestal de les. Vervalt er een les midden op de dag? dan wordt er gekeken of een andere docent de les kan overnemen.
Leerlingen worden geacht hun boeken en schoolwerk gewoon mee te nemen naar school, de invallende docent kan dan verder werken met de klas.

Verzuim
Lesverzuim kan voorkomen en het brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Het verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling m.b.t. verzuim te vinden.

Ziekte of afwezigheid moeten ouders of verzorgers zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 08.30 uur, melden. Dit kan via verzuimyns@pj.nl of telefonisch op 058-8801500. Na de ziekte of afwezigheid geeft de ouder/verzorger de leerling een briefje mee, die dat in kan leveren bij de receptie. Daarmee wordt uw kind weer beter gemeld.

Informatie betreffende verzuim (bijvoorbeeld het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim) vindt u op de website van Piter Jelles: Het verzuimprotocol. Werkproces en een praktische handleiding.

Wilt u bij verhuizing tijdig uw nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie op telefoonnummer 058-8801500 doorgeven? Dit kan veel moeilijkheden voorkomen.