Setting

In Setting komen zowel persoonlijke als vakspecifieke leerdoelen aan de orde. De balans hiertussen en de mate waarin leerdoelen zijn vastgelegd kan verschillen. Setting voeren leerlingen uit binnen het Leefhuis en de coaches begeleiden. Wanneer leerlingen vakspecifieke vragen hebben kunnen zij deze stellen aan experts binnen de vak-tijd. Meer informatie vind je in het Settinghandboek.

Het doel van Setting is om leerlinggestuurd en vakoverstijgend te leren, via passie en beleving.