Setting

Setting, in de onderbouw is een leerlinggestuurd project waarbij de leerlingen zelf de autonomie hebben over wat en hoe ze willen leren. Een leerling doet vier keer per jaar een setting waarbij ze niet alleen nieuwe kennis op doen over een onderwerp waar ze nieuwsgierig naar zijn, maar ook werken aan onderzoeksvaardigheden, de !mpulse-competenties en de persoonlijke leerdoelen. Daarnaast worden de leerlingen door de coaches en tutoren uitgenodigd om challenges te doen, dit kan bijvoorbeeld gaan over de vakinhoud. De challenges kunnen ook gaan over (vak)vaardigheden en competenties, zoals het presenteren of het houden van interviews. Bij setting staat de leerwens van de leerling centraal, maar wordt de leerling ook uitgedaagd om buiten de comfortzone te treden.