Coaching

Bij coaching bestaat een Leefhuis uit 100 tot 120 leerlingen die worden begeleid door zes tot acht coaches. De coaches dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele groep leerlingen. Iedere leerling en zijn/haar ouders hebben één coach als vast aanspreekpunt. De coaches en leerlingen uit het huis bepalen, in samenspraak, wie bij welke coach zit. Dit kan jarenlang dezelfde persoon zijn, maar kan ook wisselen.

Doel en elementen

Het doel van coaching is het beste aan kwaliteiten en mogelijkheden in mensen naar boven halen. Een aantal elementen van coaching zijn schoolbreed vastgesteld en worden gebruikt in ieder Leefhuis (zoals het ILP-individueel leerplan, ontwikkelportfolio en portfoliogesprek).

Tijdsinvestering

De hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor coaching is schoolbreed vastgelegd. Het team van het huis bepaalt hoe deze tijd door de week heen wordt ingevuld. Ouders zijn, net als leerlingen, in de eerste plaats betrokken bij het huis.

De coach

Een coach versterkt de band in de groep en heeft een krachtige coachrelatie met de leerling en goed contact met ouder(s)/verzorger(s). Een coach stuurt, steunt en inspireert leerlingen in het proces om tot persoonlijke en cognitieve ontwikkeling te komen.