Coaching

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Dat zijn bij coaching de belangrijkste onderzoeksvragen waar leerlingen mee aan de slag gaan. Coaching op !mpulse is gericht op het stimuleren van persoonlijke en cognitieve leerprocessen en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Wij richten ons daarvoor, zowel individueel als in de kring/coachgroep, op het versterken van de kwaliteiten van de leerling, het versterken van veerkracht en het omgaan met belemmerende overtuigingen en of gevoelens. Om dit te bereiken, maken we gebruik van reflectiegesprekken, modellen en werkvormen die samen zelfkennis, autonomie en zelfsturing bevorderen. We ontwikkelen bij coaching sociale en maatschappelijke competenties, die we inzetten in de school én buiten de school.

Elke leerling, in onder- en bovenbouw, maakt een Individueel Leerplan, waarin diens ontwikkelwens(en) met de daarbij behorende acties en afspraken geformuleerd worden. Ouders, leerling, vaktutor en coach werken structureel samen aan dit cognitieve en persoonlijke ontwikkelperspectief. Er is een wekelijks aanbod van kringcoaching. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders en voert elke periode individuele gesprekken met de leerling en reflectiegesprekken met de leerling, in bijzijn van de ouders. De leerling onderzoekt en ontdekt.

Elk kind 1 plan – Individueel Leerplan (ILP) in itslearning

Elke leerling heeft een Individueel Leerplan in itslearning waar de coaches via coachplan op: sturen, steunen en inspireren op basis van het persoonlijke ontwikkelperspectief en veranderwens(en) en vakdocenten sturen, steunen en inspireren op basis van het cognitieve ontwikkelperspectief. Ouders zijn structureel en actief betrokken in de ontwikkeling van het kind via periodieke portfoliogesprekken en waar nodig contact met vakdocenten.