Dagelijkse praktijk

Op deze pagina vind je informatie die van toepassing is in de dagelijkse praktijk, zoals informatie over lesroosters, hoe je je ziek kunt melden en hoe je verlof buiten vakanties aan kunt vragen.

Lesrooster

Leerlingen kunnen via SOMToday hun rooster bekijken. Wijzigingen worden tijdig aangegeven. Alle onderwijsactiviteiten vinden plaats tijdens vaste schooltijden: elke dag van 8:30 tot 14.35 uur.

Afwezigheid en ziekmeldingen

Ziekte en (on)geoorloofde afwezigheid
Een ziekmelding of het doorgeven van afwezigheid gaat op !mpulse via de e-mail. Bellen met !mpulse om een leerling ziek of af te melden kan niet. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen via een emailadres (zie hieronder) per huis schriftelijk de afwezigheid doorgeven aan school. Het is hierbij van belang dat ouder(s) en/of verzorger(s) dagelijks laten weten of de ziekmelding nog actueel is. In de mail is het noodzakelijk om de naam+ achternaam van uw kind en reden van verzuim of ziekte te vermelden. Leerlingen onder de 18 jaar mogen zelf geen ziekmeldingen doorgeven.
Expeditie@pj.nl
Avontuur@pj.nl
wenw@pj.nl
Aandacht@pj.nl

Verlof aanvragen buiten schoolvakanties

Wil je verlof aanvragen op dagen buiten de schoolvakanties om? Dit kunnen je ouder(s)/verzorger(s) doen door een formulier in te vullen: Verlofaanvraag. Dit formulier kun je inleveren bij Ralph de Jong (rjong@Pj.nl).

Als het gaat om een bezoek aan de dokter of tandarts kan de coach goedkeuring geven. Voor andere verzoeken kun je het schema volgen.

Jaarkalender

Ben je benieuwd naar wat er dit jaar op de planning staat? Bekijk dan de jaarkalender. Uiteraard kan er altijd wat veranderen, dus wijzigingen zijn voorbehouden.

Laptop 2020-2021

In schooljaar 2020-2021 is er voor leerjaar 1 de HP laptop beschikbaar.