Herstelrecht op !mpulse

Respectvol met elkaar omgaan is bij ons vanzelfsprekend. Dat geldt voor het team, de leerlingen en ouders/verzorgers. Bij ons op school liggen de principes van het Herstelrecht aan de basis van de omgang met elkaar.

Herstelrecht

Herstelrecht is een manier om een gezond sociaal en pedagogisch klimaat neer te zetten. Deze is geïnspireerd op de manier waarop Maori-gemeenschappen in Nieuw-Zeeland omgaan met ongewenst gedrag.

Schade herstellen

Het accent binnen het rechtssysteem van de Maori lag niet, zoals in ons strafrecht, op veroordeling en vergelding, maar op het herstellen van onderlinge relaties en de berokkende schade. Wie in de fout is gegaan heeft het recht in actie te komen, de schade te herstellen, en daarmee zijn plek in de gemeenschap terug te verdienen. Bij ons op school luisteren we naar elkaar en praten we conflicten samen uit. Herstelrecht dus.