Veilig leerklimaat

Op !mpulse staat een veilig leerklimaat centraal. Hiervoor hanteren we de volgende richtlijnen.

Een veilige school is duidelijk in zijn pedagogische overtuiging en handeling. Aandacht en liefde, respect en tolerantie; dat zijn uitingen van onze gedeelde missie.

Dit is niet vrijblijvend. Wie zich hier tegenover opstelt en er afstand van neemt, wordt uitgenodigd om zich aan te passen. Wie dat weigert, hoort hier dan eigenlijk niet thuis. Dat geldt voor personeel én leerling.

Een veilige school wijst personeel, leerlingen en ouders, behalve op eisen van goed gedrag, ook op hun rechten en plichten.

Van misdrijven wordt door de school onmiddellijk aangifte gedaan. Andere zaken die niet deugen worden gemeld bij en behandeld door de schoolleiding of de vertrouwenspersonen. Klachtenprocedures worden geëerbiedigd.

Op een veilige school staat de leiding in voor ieders veiligheid, houdt men toezicht op wat er mis kan gaan, en maakt ieder melding van risico’s, bedreiging en schade.

Dat de school er van binnen en van buiten ook netjes en overzichtelijk uitziet, spreekt vanzelf. Orde en indeling van ruimte, of het nu het lokaal of het schoolplein is, is een indirecte factor van belang voor veiligheid.

Op een veilige school voelen mensen zich thuis en worden zij als het nodig is beschermd, zodat het daar plezierig werken en leren is.

Er wordt veel aandacht gegeven aan het voorkomen en oplossen van conflicten. Pesten wordt niet gepikt, het gebruik van verbaal en fysiek geweld wordt nooit getolereerd.