Leefhuizen

!mpulse Leeuwarden is een dialooggerichte leer- en leefomgeving. We geven het onderwijs vorm, met als startpunt het gemeenschappelijk gedragen DNA. Coaching rond de persoonlijke ontwikkeling staat centraal om leerlingen te sturen, te steunen en te inspireren in gepersonaliseerde leerroutes richting een vmbo-tl, havo of vwo diploma.

Hechte leer- en leefgemeenschap

De basis vormt een hechte leer- en leefgemeenschap waar leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers partners zijn in het leren en leven. Op alle gebieden stellen we vragen en zoeken we met elkaar naar antwoorden.

Leefhuizen

Leerlingen en teamleden zijn ingedeeld in leefhuizen. Leefhuizen zijn in schooljaar 2020-2021 gesitueerd in lokalen en ruimten op de Douwe Kalmaleane 4. Binnen deze leefhuizen zijn de Huisruimten te vinden.  

Kenmerken van de Huisruimte:

 • Ieder huis heeft zijn eigen centrale, herkenbare ruimte (Huisruimte);
 • in de Huisruimte kunnen 120 leerlingen + teamleden met elkaar samenkomen, ze zijn hier eigenaar van;
 • de Huisruimte is voor leerlingen en teamleden een fijne plek om de hele dag te zijn (leren, werken, lunchen, etc.);
 • leerlingen en teamleden zijn zelf 24 uur per dag eigenaar van de Huisruimte. De ruimte is de hele dag beschikbaar en wordt niet gebruikt door leden van andere huizen;
 • de inrichting van de centrale Huisruimte is flexibel, zodat deze voor zoveel mogelijk verschillende doeleinden gebruikt kan worden;
 • het team en de leerlingen nemen zelf beslissingen over de inrichting van de ruimte en kunnen hier hun eigen kleur aan geven;
 • het team is zelf verantwoordelijk voor de faciliteiten van het huis;
 • kapstokken en kluisjes zijn gesitueerd in/bij de Huisruimte;
 • rondom iedere centrale Huisruimte bevinden zich een aantal lokalen die bij het huis horen;
 • tijdens de dagdelen waarop het huis bij elkaar komt bepaalt het huis waarvoor deze lokalen gebruikt worden. Te denken valt aan: coachgesprekken, kringgesprekken, werken in stilte, overleggen en instructie;
 • de leerlingen en de coaches zijn tijdens de dagdelen waarop het huis bij elkaar komt altijd in de centrale ruimte of in één van de aangrenzende lokalen.

Vier onderwijsactiviteiten staan centraal

In de leefhuizen staan vier onderwijsactiviteiten centraal: coaching, community, setting en leren-leren. Deze activiteiten doen leerlingen voornamelijk met leden van het eigen huis. Leerlingen leerjaar 1 t/m 6 vmbo-tl, havo en vwo zijn onderdeel van een leefhuis en blijven onderdeel van dit leefhuis gedurende de schooltijd op !mpulse.