Route van de leerling

De Route van de Leerling beschrijft

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding is bij !mpulse Leeuwarden ondergebracht in de Route van de Leerling en vormt een rode draad door coaching vanaf leerjaar 1.

Vragen zoals: Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik? komen voorbij. Leerlingen doen stages, krijgen specifiek materiaal, nemen deel aan de beroepenmarkt en aan studievoorlichtingen. Allemaal ten behoeve van een goede studiekeuze.

Bevordering

De bevordering vindt plaats op basis van overgangsnormen per leerjaar, deze zijn terug te vinden in de Route van de Leerling.

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

PTA !MPULSE

Examenreglement !mpulse

Examenreglement !mpulse Leeuwarden