LO2 – BSM

LO2 en BSM bieden ten opzichten LO1 (het huidige programma Sport & Spel) zowel verdieping als verbreding. Het lesprogramma is vooral praktisch van aard, leren door samen te doen! Leerlingen leren met en van elkaar.

Verdieping

Verdieping betekent dat onderdelen die bij Sport & Spel in het aanbod zitten verder verdiept worden. Als voetbal bijvoorbeeld ook bij LO2 en/of BSM wordt aangeboden, dan kan in vaste teams gespeeld worden. Hierbij geven we dan bijvoorbeeld meer aandacht aan positiespel, beter passen en aannemen en ook de verdieping in teamtactiek en spelanalyse.

Verbreding

Verbreding houdt in dat nieuwe en andere onderdelen (dan bij Sport & Spel) worden aangeboden. Voorbeelden zijn klimmen, schaatsen, tennis, cricket en kaatsen.
Behalve praktijk wordt 30% van het eindcijfer ook bepaald door theorie. Hierbij hoort ook een boek (een methode). Je kunt bij theorie denken aan de achtergrond van bewegen in relatie tot gezondheid (o.a. EHBO), de samenleving en regelende rollen.

Lesgeven

De theorie wordt vaak direct in de praktijk toegepast. Leerlingen geven hierin onder andere les aan elkaar en aan een externe doelgroep (bijvoorbeeld basisschoolkinderen). Daarnaast organiseren ze sportieve evenementen zoals een toernooi of een sportdag.

Buiten school

Leerlingen die LO2 – BSM gaan doen zullen hiervoor ook letterlijk de school uit gaan. Enerzijds omdat niet al het aanbod op school te realiseren valt, denk dan bijvoorbeeld aan watersport en sneeuwsport. Anderzijds omdat leerlingen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan en toe te werken naar sportieve evenementen zoals Loop Leeuwarden en Olympic Moves.