Verlof buiten schoolvakanties

Verlof aanvragen buiten schoolvakanties

Wil je verlof aanvragen op dagen buiten de schoolvakanties om? Dit kunnen je ouder(s)/verzorger(s) doen door een formulier in te vullen: Verlofaanvraag. Dit formulier kun je inleveren bij Manon Plenter (mplenter@pj.nl).

Als het gaat om een bezoek aan de dokter of tandarts kan de coach goedkeuring geven. Voor andere verzoeken kun je het schema volgen.