Leren-leren

De invulling van vakken en lessen verschillen in de onderbouw en bovenbouw. Hieronder wordt dit toegelicht.

Leren in vakken en leergebieden – onderbouw

Vak-tijd organiseren we zoveel mogelijk per leerjaar in heterogene groepen. Leerlingen uit verschillende Leefhuizen komen hier dus samen. Als vak-tijd, om wat voor reden dan ook, niet door kan gaan, keert de leerling terug naar het huis (studietijd).

Meer en minder flexibele indeling

Vak-tijd kan meer en minder flexibel georganiseerd worden. In de minst flexibele vorm hebben leerlingen 1,5 uur per week per vak in hun rooster staan. In de meest flexibele vorm laten we het leerklasjaarstofsysteem los. Hierbij hebben docenten ‘kantoortijd’ en bepalen leerlingen (op basis van de leerdoelen en in overleg met hun coach) zelf hoeveel tijd zij doorbrengen bij welke vak-expert. Het ILP (individueel leerplan) van de leerling staat centraal.

Heldere leerdoelen

Vakken en/of leergebieden hebben een uitgewerkte leerlijn met heldere leerdoelen voor leerlingen. In de vaklesssen sturen, steunen en inspireren vakdocenten de leerlingen binnen vrije en gestructureerde opdrachten. Leerlingen en vakdocenten zijn samen actief om bij te sturen en de juiste structuur te vinden naar het einddoel.

Leren in vakken – bovenbouw

In de bovenbouw organiseren we vak-tijd zoveel mogelijk in niveaugroepen. Daarnaast volgen leerlingen een examenroute binnen zijn/haar profiel. Er is een overzichtelijk Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) voor elk vak.

Er is 90 minuten per week les met mogelijk aanvullingen in keuze-uren of begeleiding tijdens huistijd. Vier keer per jaar is er een toetsweek. De toetsen bespreken we samen met leerlingen na, om de route van de leerling te optimaliseren. Ter voorbereiding op examens bieden we een intensieve examentraining voor leerlingen van eigen en externe vakexperts.