Over !mpulse Leeuwarden

!mpulse is een dialooggerichte leer- en leefomgeving waarbij leerlingen en teamleden gestimuleerd worden om zichzelf breed en krachtig te ontplooien. 

“Een kind is niet een lege fles die moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd.”

M. de Montaigne

De drie pijlers van !mpulse

Binnen !mpulse Leeuwarden werken we met drie pijlers, welke het startpunt van ons denken zijn.

Ruimte voor eigen leerproces

Leerlingen krijgen vanuit coaching intensieve ondersteuning bij het werken aan persoonlijke leerdoelen. Een coach stuurt, steunt en inspireert de coachleerlingen in nauw contact met ouder(s)/verzorger(s). Het werken aan deze persoonlijke leerdoelen krijgt op !mpulse vorm vanuit een zestal competenties waar de leerling aan werkt: 

  • Samenwerken;
  • zelfsturing;
  • plannen & organiseren;
  • communicatie;
  • zelfreflectie;
  • jezelf ontwikkelen.

Projecten vanuit eigen belevingswereld

Naast ruimte voor ontwikkeling op het persoonlijk vlak, is er ruimte om vanuit de eigen belevingswereld projecten op te starten. Hier koppelen leerlingen inhoudelijke leerdoelen van de leergebieden en vakken aan. Tijdens de lestijd van de leergebieden en vakken worden leerlingen gestimuleerd om zelfsturend te leren. De inhoudelijke leerdoelen van de opleiding worden tevens aangeboden in docentgestuurde opdrachten. Leerlingen op !mpulse hebben invloed op hun route door hun schoolloopbaan.

Samen leren en leven

Leerlingen en teamleden maken gezamenlijke leer- en leefafspraken waar ze zich aan dienen te houden. Deze afspraken vormen een onderdeel van alle activiteiten die vanuit school plaatsvinden, zowel binnen als buiten de school.

Gezamenlijke afspraken

Onderling hebben we gezamenlijke afspraken die ons sterke pedagogische klimaat kracht bijzetten. Daarnaast zijn leerlingen actief binnen de praktische invulling van activiteiten en dragen ze zorg voor de school.

Community

Binnen Community-onderdelen kunnen leerlingen actief een bijdrage leveren aan het samen bouwen en onderhouden van de school. Voorbeelden zijn: de Horeca-community, de Toneel-Community en de P.R.-Community.

Levensecht en in de samenleving

We stimuleren leerlingen op !mpulse om de samenleving op te zoeken of de samenleving in de school te halen. Dit geven wij vorm door leerlingen binnen de leerlinggestuurde projecten (Settingen) in contact te brengen of contact te laten maken met experts uit de samenleving. Dit kunnen bedrijven of instanties zijn waar de leerlingen ervaringen op doen die levensecht zijn en daardoor meer betekenis krijgen.

Leerlingen van !mpulse hebben tevens een actieve bijdrage aan de samenleving door de vele maatschappelijke stage-activiteiten die er mogelijk zijn. !mpulse zet sterk in op actief omgevingsonderwijs voor persoonlijke en inhoudelijke leerdoelen.