DNA van !mpulse

Samen, met alle leerlingen, ouders/verzorgers, leraren, medewerkers en bezoekers versterken wij het DNA van !mpulse Leeuwarden. Hieronder lichten we toe hoe we dit willen doen.

 • Wij creëren met elkaar de juiste omgeving om tot ontwikkeling te komen. Wij geloven dat ieder mens in staat is om tot ontwikkeling te komen.
 • Wij denken dat het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling de basis vormt om alle andere doelen te bereiken. Wij denken dat bewust worden van wie je bent, wat je kan en wat je wil een voertuig is om te bewegen binnen en buiten de school en tot ver na je schooltijd.
 • Wij willen leerlingen opleiden om een vmbo-tl, havo of vwo diploma te halen. Daarnaast willen we dat leerlingen vaardigheden en kennis met betrekking tot het diploma in de praktijk kunnen toepassen en gebruiken. Kennis en vaardigheden zijn een middel om de wereld beter te begrijpen en er bewust in te leven.
 • Wij willen relaties tussen leerlingen, tutoren en coaches op basis van respect, wederkerigheid, medemenselijkheid en oprecht contact. De samenwerking is gericht op een constant proces waarin nieuwe leer- en leefervaringen plaatsvinden.
 • Leerlingen, ouders en teamleden zijn partners in het leren. Partnerschap bestaat op basis van gelijkwaardigheid met begrip van elkaars positie en verantwoordelijkheid.
 • Wij willen leerlingen voorbereiden om in de samenleving met zelfvertrouwen zich zelfbewust, zelfkritisch en zelfsturend te bewegen, rekening houdend met het belang van de ander.
 • Wij geloven dat onze omgeving en werkwijze bijdraagt aan het ontdekken van een ieders geluksfactor en een betere wereld.
 • Wij willen leerlingen opleiden om individueel of in samenhang met anderen oplossingen te bedenken.
 • Wij willen constant op zoek zijn naar de eigen betekenis van !mpulse.
 • Wij willen dat leerlingen maatschappelijk en cultureel actief betrokken zijn in de samenleving.
 • Wij willen nieuwsgierigheid aanwakkeren en leerlingen leergierig maken ten opzichte van persoonlijke interesses.
 • Wij willen dat leerlingen en teamleden zichzelf goed kennen om maximaal gebruik te maken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Ontdekken, onderzoeken, ontsluiten en gebruiken van eigen potentieel.