Community (MICA) My Indoor Community Activity

Binnen een community is eigenaarschap essentieel. Leerlingen voelen zich na een poosje eigenaar van hun Leefhuis. Daarom zullen community’s ook zoveel mogelijk binnen de Leefhuizen ontstaan, vanuit de behoeftes in dat huis. Het uitgangspunt hierbij is het leveren van een bijdrage, niet ‘het kiezen van een groepje’. Het doel van Community is samen iets voor je huis doen en verantwoordelijkheid nemen.

Inhoud Community

Sommige community’s hebben betrekking op de school als geheel (zoals de ontvangstcommunity) of zijn vanwege praktische beperkingen niet binnen het huis te organiseren (zoals sport). Deze community’s worden schoolbreed (huisoverstijgend) georganiseerd. Meer informatie vind je in het communityplan.

Community (MOCA) My Outdoor Community Activity- Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is onderdeel van Community op !mpulse, specifiek de buitenschoolse stage MOCA (My Outdoor Community Activities). Onze leer- en leefgemeenschap en ons netwerk leent zich uitstekend om leerlingen bewust te maken van het nut van maatschappelijke activiteiten. Lees voor meer informatie het Handboek-community.

Invulling maatschappelijke stage

Leerlingen vullen, in overleg met de coach en ouder(s)/verzorger(s), de maatschappelijke stage in. Ze leggen doelen vast op hun eigen ILP (individueel leerplan) en rapporteren de ontwikkeling in het portfolio. Via de maatschappelijke stage stimuleren we levensechte ervaringen die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en een toevoeging zijn voor onze maatschappij, een win-win situatie.