Lessentabel 2023-2024

De lessentabel is te bekijken in het document ‘Lessentabel !mpulse Leeuwarden’. Hieronder zijn nog enige toevoegingen te vinden.

 • Het talenblok in leerjaar 1 is een geclusterd uur (op hetzelfde moment), waarbij minimaal het aantal docenten aanwezig zijn dan dat er klassen in leerjaar 1 zijn.
 • De docenten kunnen per periode verschillen, dit is afhankelijk van het aanbod.’
 • De uren in de bovenbouw worden aangevuld met blokken (studie)huis, waaronder Coaching, Leercirkels, Studiegroepen, etc.
 • Het Beta uur voor leerjaar 3 en in de bovenbouw is een geclusterd uur (op hetzelfde moment) waarin de volgende vakken vertegenwoordigd zijn:
  • Wiskunde;
  • natuurkunde;
  • scheikunde;
  • biologie;
  • economie.

Lesuitval

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. Hoe hier vervolgens mee omgegaan wordt, is verschillend per school. Afhankelijk van het onderwijsconcept van de school, het niveau en het leerjaar van de leerlingen en om welke les het gaat, wordt er gekozen voor een oplossing.

Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen. Vanuit !mpulse zal dit voornamelijk huistijd zijn waar coaches en vakdocenten leerlingen begeleiden rond hun doelen op het ILP.