Bevordering

Het is belangrijk dat leerlingen bij elk vak werken op hun eigen niveau. Leerlingen in klas 1 starten op het niveau dat de Plaatsingswijzer (samen met de testen) aangeeft. In de rest van het jaar bekijken we bij besprekingen of het niveau nog steeds passend is. Zo nodig wordt het niveau aangepast. De criteria voor wanneer leerlingen overgaan, wanneer ze blijven zitten, wanneer leerlingen van niveau kunnen of mogen veranderen, staan beschreven in de onderstaande normen:

  • Opstroomnormen: normen die aangeven dat een leerling een hoger niveau mag volgen.
  • Afstroomnormen: normen die aangeven dat een leerling een lager niveau moet volgen.
  • Bevorderingsnormen: normen die aangeven wanneer een leerling overgaat en wanneer een leerling moet blijven zitten.

Bovengenoemde normen zijn te vinden op de website van Dalton Dokkum. Het document Procedure beroep tegen besluit bevordering is te vinden op de algemene site van OSG Piter Jelles.