Werken aan je talenten

Als leerlingen op school iets met hun talenten, ambities en interesses kunnen doen, verhoogt dat het plezier en de motivatie voor de school en het leren. Je hoeft niet altijd bezig te zijn met wat beter kan en moet. Activiteiten doen waar je goed in bent en mogelijk zelfs in uit kunt blinken versterken het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde en het maakt energie los. Het zorgt voor een positieve beleving die gekoppeld wordt aan het naar school gaan. Waarderend leren wordt dat ook wel genoemd. Dalton Dokkum geeft leerlingen de ruimte iets met hun talenten, ambities en interesses te doen middels Dalton Specials.

Dalton Specials zijn richtingen waaraan schoolvakken gekoppeld kunnen worden. Het aanbod waaruit gekozen kan worden is:

  • Sport (sport en biologie)
  • Kunst en cultuur (kc, drama, geschiedenis)
  • Economie (economie en wiskunde)
  • Toerisme (Fries, Engels, Duits, Frans, Nederlands, aardrijkskunde)
  • Techniek en wetenschap (natuurkunde, scheikunde, wiskunde)
  • Media en Ict (talen, kc, techniek)

Binnen de Dalton Specials kunnen verschillende projecten worden aangeboden, bijvoorbeeld Spaans bij toerisme, of robotica bij techniek en wetenschap.

Leerlingen maken in de eerste weken kennis met de verschillende Dalton Specials, zodat ze er een goed beeld van krijgen. Daarna maken leerlingen een keuze voor een Dalton Special welke ze het hele schooljaar volgen. Leerlingen maken deze keuze kenbaar middels een sollicitatie naar een Dalton Special, waarbij ze hun motivatie tonen. De motivatie kan eventueel een rol spelen bij het wel of niet ingedeeld worden bij een Dalton Special. Zeker als de belangstelling groter is dan er beschikbare plaatsen zijn. Na een jaar kunnen leerlingen eventueel van Dalton Special veranderen.