Pestcoördinator

Op Dalton Dokkum is mevrouw R. Gielliet de pestcoördinator. Zij is te bereiken via e-mail: rgielliet@pj.nl.

De Pestcoördinator zorgt er samen met alle leerlingen en teamleden voor, dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van iedere school.

Iedereen alert

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. Dalton Dokkum maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.