Lessentabel 2023 – 2024

Toelichting

 • De cijfers geven het aantal lesuren per week aan, de roze gekleurde cijfers betreffen keuzevakken.
 • De lessen duren 40 minuten op Dalton Dokkum, met uitzondering van het mentormoment ochtend (15 minuten) en de mentorles (55 minuten).
 • Dalton/pm uren zijn daltonuren, waarin de persoonlijk mentoren hun pm-gesprekken met hun pm-leerlingen voeren. Leerlingen kunnen tijdens deze uren werken aan hun leeractiviteiten volgens de gemaakte planning voor die dag.
 • Fries is tot de kerstvakantie verplicht voor alle leerlingen uit klas 1. Daarna is Fries een keuzevak. Leerlingen die Fries kiezen, hebben een daltonuur minder.
 • Spaans is voor leerlingen van klas 2 vmbo-t een keuzevak wat meegenomen wordt in de keuze-onderdelen van de Dalton Specials.

Keuzevakken

 • In klas 3 vmbo-t moeten leerlingen naast de verplichte vakken 4 vakken kiezen. Hierbij kan lo2 als extra vak gekozen worden.
 • In klas 3 havo moeten leerlingen een keuze maken uit biologie en economie.
 • In klas 4 vmbo-t hebben leerlingen minimaal 6 examenvakken, waarvan Nederlands en Engels en lichamelijke oefening verplicht zijn.
 • in klas 4 havo moeten leerlingen naast de verplichte vakken, een profiel kiezen met bijbehorende profiel(keuze)vakken en een vak uit het vrije deel.
 • in klas 5 havo hebben leerlingen minimaal 7 examenvakken, waarvan Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding verplicht zijn.

Bij te geringe belangstelling voor een keuzevak, kan het zijn dat er minder instructie-uren aangeboden worden dan op de lessentabel staan. Deze uren worden gecompenseerd met daltonuren. Het kan ook zijn dat het vak niet aangeboden wordt. Dan moeten leerlingen een andere keuze maken. Dit geldt niet voor de verplichte profielvakken.

Daltonuren

Onderdeel van het lesprogramma vanaf klas 1 zijn de daltonuren. In de daltonuren wordt de kern van ons onderwijs zichtbaar: leren omgaan met vrijheid en leren omgaan met het maken van keuzes, zelfstandigheid en samenwerking.

Keuzes

Deze uren staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel met de lessen en de dalton werkwijze. Tijdens de daltonuren kiezen de leerlingen bij welk vak of welke docent ze willen werken, waarover of van wie ze (extra) uitleg willen krijgen. Docenten kunnen ook vooraf aangeven welk onderwerp zij willen gaan behandelen tijdens een daltonuur. Daarnaast kan het voorkomen dat de persoonlijk mentor of vakdocent bepaalt welk vak een leerling verplicht moet volgen tijdens een daltonuur.

Werkzaamheden

Tijdens de daltonuren werken leerlingen aan de opdrachten voor de vakken. Ze beslissen vaak zelf of ze alleen werken of samenwerken en of ze maak- of leerwerk willen doen. Leerlingen kunnen tijdens het daltonuur voor hulp en uitleg een beroep doen op medeleerlingen, maar ook op de aanwezige docent. De docent geeft namelijk op dat moment niet klassikaal les, maar heeft zijn/haar handen vrij om leerlingen persoonlijk te begeleiden.       

Dalton plus

Dalton plus is een dagelijks terugkerend uur op het einde van de dag. Tijdens dit uur kunnen of moeten leerlingen werken aan de volgende zaken:

 • Nog openstaande treden of thema’s.
 • Het krijgen van bijles.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Werken aan de opstroomambitie.
 • Extra lessen in verband met deelname aan het vervroegde examen voor een vak.

Docenten hebben de mogelijkheid binnen deze tijd vakinhoudelijk specifieke onderwerpen te behandelen ter verdieping van de lesstof (los van het eigen rooster/ vakdocent). Hierbij maken we gebruik van de expertise van het gehele team.

Daarnaast komen leerlingen die ongewenst gedrag laten zien bij dalton plus. Deelname aan dalton plus kan zowel verplicht als vrijwillig plaatsvinden. Indien een leerling ziek is op de dag van dalton plus en hier verplicht aanwezig diende te zijn, verplaatst het dalton plus moment naar het eerstvolgende moment dat de leerling weer op school komt. Bij teveel openstaande treden of thema’s moeten leerlingen elke dag van de week dalton plus volgen totdat ze weer bij zijn.   

Talentacademie

Naast de vakken genoemd in de lessentabel, kunnen leerlingen vanaf klas 3 vmbo-t en vanaf klas 4 havo ook kiezen voor vakken die aangeboden worden via de Talentacademie van OVO Fryslân Noord. Het betreft dan vakken die niet op de locatie Dalton Dokkum aangeboden worden. De vakken die aan de bovenbouw van vmbo-t en havo aangeboden worden zijn: Chinees, Fries, Spaans, Frans, wiskunde D, muziek en Cambridge Engels. Dit aanbod wordt jaarlijks herzien. De meeste vakken kunnen online gevolgd worden en soms moeten leerlingen voor een vak naar een school in Leeuwarden.        

Een vak van de Talentacademie kan alleen als extra vak gekozen worden, dus bovenop de vakken die minimaal verplicht zijn voor het behalen van een diploma.