Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van extra activiteiten, zoals: een excursie, sportdag, diploma-uitreiking, introductiedagen, buitenlandse reis, Dalton Specials (keuzelessen), Sinterklaas en/of kerstviering. OVO Fryslân Noord heeft middelen gereserveerd voor ouders die niet in staat zijn om de vrijwillige bijdrage te betalen. Kinderen van deze ouders worden niet uitgesloten van activiteiten.

Financiële tegemoetkoming

De bijdragen voor klassenuitjes, -avonden, schoolreizen en excursies worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). Voor informatie over vergoedingen in bepaalde omstandigheden zie de pagina financiële tegemoetkoming.

Dalton Specials

De vrijwillige ouderbijdrage voor de Dalton Specials (keuzelessen) is bedoeld voor bijvoorbeeld:

  • excursies
  • koken
  • inhuur EHBO-docent
  • kosten gast ‘docenten’
  • bezoek museum o.i.d.
  • aanschaf materialen

Zie onderstaande overzichten van de kosten en nadere specificering van het schoolfonds schooljaar 2023 – 2024.

Leerjaar 1 vmbo en havo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 12,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 12,50
Bijdrage dalton specials (keuzelessen)€ 15,00
Eerste week€ 5,00
Excursies / schoolreizen (1 dag) (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 50,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 2 vmbo en havo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 12,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 12,50
Bijdrage dalton specials (keuzelessen)€ 15,00
Eerste week€ 5,00
Excursies / schoolreizen (1 dag) (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 50,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 3 vmbo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 12,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 12,50
Eerste week€ 5,00
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 400,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 3 havo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 12,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 12,50
Eerste week€ 5,00
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 400,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 4 vmbo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 15,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 5,00
Eerste week€ 5,00
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 400,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 4 havo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 12,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 12,50
Eerste week€ 5,00
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 400,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Leerjaar 5 havo 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering€ 2,25
Schoolfonds€ 15,00
Sport-, Project en Activiteitendagen€ 5,00
Eerste week€ 5,00
Meerdaagse schoolreis (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld)€ 400,00
Klassenuitje, -avond (deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld) (max.)€ 20,00
Specifering schoolfonds      
 klas 1
vmbo havo
klas 2
vmbo havo
klas 3
vmbo havo 
klas 4 vmboklas 4 havoklas 5 havo
Sinterklaas€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00
Kerstviering€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00
Jaarafsluiting (activiteiten dag/diploma uitreiking)€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 7,00€ 4,00€ 7,00
Totaal€ 12,00€ 12,00€ 12,00€ 15,00€ 12,00€ 15,00