Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een praktische leerervaring, waarbij jongeren tijdens hun schooltijd (verder) kennis maken met vrijwilligerswerk. Zo leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Leerlingen verrichten buiten, en incidenteel ook binnen, de school vrijwilligersactiviteiten. Ze maken op deze manier actief kennis met verschillende aspecten van de samenleving.

Vrijwilligerswerk

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals buurtactiviteiten organiseren, helpen op de basisschool of boodschappen doen voor bejaarden. Ook helpen bij de sportvereniging behoort tot de mogelijkheden. Binnen school kunnen leerlingen helpen bij de Doedag, de Open dag, of bij voorlichtingsavonden op de basisscholen.

Doen voor een ander

De maatschappelijke stage is dus geen gewone stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het is een stage die leerlingen vooral doen voor een ander en waar ze zelf ook van leren. De maatschappelijke stage voorziet in een behoefte. Veel deelnemende leerlingen zijn enthousiast. Het geeft een positieve ervaring iets voor een ander te doen. Leerlingen merken dat je inzetten voor een ander of voor bijvoorbeeld het milieu, ertoe doet.

Stage zoeken

Op Dalton Dokkum moeten leerlingen minimaal 24 uren aan maatschappelijke stage besteden, verdeeld over klas 1, 2 en 3. Dit betekent dat ieder schooljaar minimaal 8 uren stage moet worden gelopen. Leerlingen moeten zelf een stageplek zoeken. Voor advies kunnen ze altijd terecht bij de mentor. De leerlingen zijn via de school verzekerd.